Sabtu, 01 September 2012

Hom Hai..

Tjut Njak Dhien hana neumeunjeurah keu Beulanda, tapi djkhianat uléh ureuëng2 njang na sadjan, watèë droëneuhnjan han deuh neukalon sapeuë lé; Abu Beureuéh han neumeunjeurah watèë Iqrar Lamteh djitèkèn thôn 1957, teutapi neutren u gampông limong thôn lheuëhnjan kareuna ka djikhianat uléh ureuëng2 njang droëneuh peutjaja njan; Wali Neugara, Njang Mulia Tengku Hasan Muhammad di Tiro, hana neuwoë u nanggroë lheuëh meutèkèn MoU Helsinki thôn 2005, tapi ka djikhianat uléh ureuëng2 sadjan droë-neuh dan ka keumah djipuwoë u nanggroë lhèë thôn siteungoh lheuëhnjan, watèë droëneuhnjan handjeuët neubila droëneuh lé dan handjeuët neumarit lé dalam basa Atjèh. Keusimpôlan djih: keudjadian ateuëh Wali bak uroë 11 Oktober 2008, saban that lagèë keudjadian ateuëh Tjut Najk Dhiën thôn 1910 buet Pang laot, Djadi seudjarah sabé meu-ulang dan peurdjuangan untôk peuteuntèë nasib droë teutap meusambông, hana peungarôh peuë njang akan teudjadi ateuëh peumimpin peurdjuangan njan. Bansa Islam Chechenia njang ka 300 thôn geulawan Rusia, dalam masa 10 thôn njoë 4 droë presiden awaknjan ka sjahid meuturôt-turôt dalam mideuën prang: Presiden Dzhokhar Dudayev, Zelimkhan Yandarbiyev, Aslan Maskhadov dan Abdul-Khalim Sudalayev. Maté saboh meugantoé saboh, namun peurdjuangan awaknjan hana meusurôt meusilangkah. Meunan keu njang akan teudjadi di Atjèh ukeuë, Insja Allah....!!!!!!!!!!

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda